om hälsorummet

MAGDALENAS HÄLSORUM BESTÅR AV MIG, MAGDALENA ÅSGÄRDE.

JAG HAR FÖLJANDE UTBILDNINGAR:

 

 

·  HÄLSOUTVECKLARE FÖR ARBETSLIVET 80P VID HALUXA AB 02-04 ·

· DIPLOMERAD KOSTRÅDGIVARE VID PAULÚNS NÄRINGSCENTER -07 ·

· CERTIFIERAD MASSAGETERAPEUT AV BRANSCHRÅDET SVENSK MASSAGE VID HÄLSOTEKET -07 ·  

· DIPLOMERAD TOBAKSAVVÄNJARE VID USÖ -05 · 

 

 

· JAG ÄR MEDLEM I OCH FÖRSÄKRAD GENOM KROPPSTERAPEUTERNAS RIKSFÖRBUND ·

nena.jpg