MASSAGE

HÄR PRESENTERAS ENDAST MINA MASSAGETJÄNSTER.  KLICKA DIG IN PÅ HÄLSORUMMETS TJÄNSTER FÖR ATT LÄSA OM ALLT ANNAT JAG ERBJUDER.

Svensk Klassisk Massage

MED HJÄLP AV OLIKA GREPP ARBETAR MASSÖREN MED MUSKLERNA FÖR ATT FÅ DEM MJUKA OCH ELASTISKA. MASSÖREN BEHANDLAR BL.A. TRÖTTA MUSKLER, TRÄNINGSVÄRK, MUSKELSPÄNNINGAR, MYOSER, KRAMPER OCH VISSA ISCHIASBESVÄR. DEN KLASSISKA MASSAGEN ANVÄNDS I OLIKA SYFTEN - BEHANDLANDE, AVSLAPPNANDE OCH FÖREBYGGANDE. VETENSKAPLIGA STUDIER VISAR ATT MASSAGEN PÅVERKAR KROPPEN POSITIVT OCH ATT DE FYSISKA OCH MENTALA EFFEKTERNA ÄR MÅNGA. BLAND ANNAT ÖKAR MASSAGEN BLODCIRKULATIONEN, STÄRKER IMMUNFÖRSVARET, ÖKAR LYMFCIRKULATIONEN, HAR EN AVSLAPPNANDE EFFEKT SAMT FRIGÖR HORMONET OXYTOCIN SOM GER LUGN OCH RO. MASSAGEN ÖKAR UTSÖNDRINGEN AV SLAGGPRODUKTER, MOTVERKAR OCH MINSKAR BILDANDET AV BINDVÄV, MOTVERKAR STRESS, LUGNAR NERVSYSTEMET, ÖKAR KONCENTRATIONSFÖRMÅGAN OCH DET ALLMÄNNA VÄLBEFINNANDET. 

SVENSK KLASSISK MASSAGE  30 MINUTER    
PRIS: 390:-
SVENSK KLASSISK MASSAGE 60 MINUTER
PRIS: 650:- 
SVENSK KLASSISK MASSAGE 90 MINUTER
PRIS: 850:- 
SVENSK KLASSISK MASSAGE 120 MINUTER
PRIS: 1030:-

 

Massageterapeutisk behandling

EN MASSAGETERAPEUTISK BEHANDLING SYFTAR TILL ATT LÖSA UPP MUSKELSPÄNNINGAR OCH GE BEHANDLING FÖR EVENTUELLA OBALANSER I KROPPEN. BEHANDINGEN KAN ÄVEN VARA FÖREBYGGANDE FÖR ATT MEDVETANDEGÖRA KROPPENS EVENTUELLA OBALANSER I ETT TIDIGT STADIE SÅ ATT RISKEN MINSKAR TILL ATT FÅ ONT I RÖRELSEAPPARATEN SENARE I LIVET. BEHANDLINGEN KAN RIKTA SIG MOT SÄRSKILDA SKADOR ELLER PROBLEM SOM T EX ONDA AXLAR, RYGGSKOTT, NACKSPÄRR, LEDBESVÄR, HUVUDVÄRK, TENNISARMBÅGE MM. BEHANDLINGEN VARIERAR OCH ÄR SPECIFIK FRÅN PATIENT TILL PATIENT BEROENDE PÅ DENNES BEHOV MEN AVSLUTAS ALLTID MED MASSAGE. FRAMFÖRALLT ARBETAR MASSAGETERAPEUTEN MER INGÅENDE MED AKTUELLA PROBLEMOMRÅDEN SAMT GÅR IGENOM VAD SOM KAN ORSAKA BESVÄREN OCH HUR MAN KAN KOMMA TILL RÄTTA MED DEM. UPPKOMSTEN TILL MUSKELSPÄNNINGAR OCH MUSKELOBALANSER KAN T EX VARA MONOTONT ARBETE, DÅLIG ARBETSSTÄLLNING, KRAFTIG OCH/ELLER LÅNGVARIG ARBETSANSTRÄNGNING, NEGATIV STRESS, INAKTIVITET UNDER LÄNGRE TID, KÄNSLOMÄSSIGA ORSAKER SOM EXEMPELVIS ORO, ILSKA, STRESS.

MUSKELTESTER UTFÖRS FÖR ATT UPPTÄCKA OBALANSER OCH SPECIFIKT TRÄNINGSUPPLÄGG GES FÖR ATT FÅ ETT LÅNGVARIGT RESULTAT. MUSKELTÖJNING SAMT TRIGGIEPUNKTSBEHANDLING KAN VID BEHOV INGÅ. EN MASSAGETERAPEUTISK BEHANDLING BÖR UPPREPAS ETT FLERTAL GÅNGER TILLS ÖNSKAD EFFEKT UPPNÅS. RESULTAT MÄRKS I REGEL PÅ SIKT MEN KAN OCKSÅ UPPLEVAS OMEDELBART. GENOM LÄTTA PERSONLIGA ÖVNINGAR ATT GÖRA I HEMMET PÅSKYNDAS TILLFRISKNINGEN.

MASSAGETERAPEUTISK BEHANDLING 60 MINUTER
650:-
MASSAGETERAPEUTISK BEHANDLING 90 MINUTER
850:-
VID LÄNGRE BEHANDLING BLIR MASSAGEDELEN LÄNGRE

 

Att tänka på 

 

OM DU MÅSTE AVBOKA ELLER ÄNDRA DIN TID BER JAG DIG ATT GÖRA DET I SÅ GOD TID SOM MÖJLIGT. DOCK ALLRA SENAST 24H INNAN BEHANDLING. VID UTEBLIVET BESÖK DEBITERAS ORDINARIE PRIS. 

TA EJ VÄRKTABLETTER SENARE ÄN 6H FÖRE BEHANDLING. VID FÖRKYLNING ELLER ANNAN SJUKDOM BER JAG DIG ATT AVBOKA TIDEN DÅ DET FINNS RISKER MED ATT FÅ BEHANDLING I SÅDANT TILLSTÅND.

KOM IHÅG ATT SPARA DINA TIDER PÅ MITT VISITKORT SÅ FÅR DU EFTER 10 STYCKEN BEHANDLINGAR INOM ETT ÅR DEN 11:E BEHANDLINGEN GRATIS, ELLER OM DU HELLRE VILL DET, ETT PRESENTKORT PÅ EN BEHANDLING SOM DU KAN GE BORT TILL EN GOD VÄN.

 

PRISERNA SOM STÅR ANGIVNA ÄR EXKLUSIVE MOMS FÖR FÖRETAG